Устойчиво строителство от Saint-Gobain

УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО: КАКВО ОЗНАЧАВА ЗА НАС?

Като производител на строителни материали, ние искаме да помогнем на нашите клиенти да строят по-устойчиво. Нашата цел, да направим света по-добър дом, ни води в тази посока. Действията, които предприемаме вътрешно, за да намалим собствения си отпечатък, имат голямо значение, но също и това, което можем да направим за строителния сектор.

Когато говорим за устойчиво строителство, ние вярваме, че устойчивостта и ефективността винаги трябва да вървят ръка за ръка.

 

За нас устойчивото строителство означава сгради, които са: