Hero Image
Image
Строим за хората
3 минути мин.

Строим по-добре за хората

Публикувана на 26.01.2023 - Редактирана на 31.05.2023

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

+46

минути сън всяка нощ, ако сте изложени на естествена светлина през деня.

#2

Строителството е вторият сектор с най-висок риск от мускулно-скелетни заболявания.

  • Устойчивите сгради са важни не само за планетата, но и за грижата за хората (както обитателите, така и хората, които строят)
  • Тъй като прекарваме 90% от времето си на закрито, сградите имат голям ефект върху здравето на обитателите
  • В сградите: излагане на рискове за здравето както на хората, ангажирани с монтажа, така и на обитателите (например излагането на определени вещества може да доведе до респираторни заболявания)
  • Освен да съдействат за опазване на здравето на хората, сградите трябва също така да подобряват техния комфорт, независимо дали по време на работа или по време на почивка
  • Трябва да го вземете предвид на етапа на проектиране, за да изберете правилните материали от самото начало
  • Като производител на строителни материали: задължени сме да защитаваме здравето на хората, ангажирани с монтажа и обитателите и искаме да предоставим решения за подобряване на техния комфорт

ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ

Необходимост от защита на здравето на строителите (например: отделянето на опасни вещества от строителните продукти на работните площадки може да доведе до респираторни заболявания и рак)

2 основни фактора:

  • Намалете излагането на строителите на опасни вещества по време на монтажа: изберете продукти с ограничени нива на опасни вещества и специфични свойства по време на монтажа (напр. ниско ниво на прах, без емисии)
  • Подобряване на техните условия на труд: подобряване на управлението на строителните отпадъци (намаляване на отпадъците при добива, оптимизиране на сортирането и събирането); намаляване на риска от мускулно-скелетни наранявания (леки и лесни за работа продукти), ограничаване на неудобствата и замърсяването на строителната площадка

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И КОМФОРТА НА ЗАКРИТО

• Първо ниво, което трябва да се има предвид: покриване на основните нужди, за да се гарантира, че обитателите няма да страдат от „синдрома на болната сграда“. Второ ниво: осигуряване на обитателите на по-добри условия на живот

• Необходимост от проектиране на сгради с холистичен подход за балансиране на различни аспекти и максимално благосъстояние на обитателите

• Безопасността, сигурността и подходящото пространство са необходими условия за комфорт, но не са достатъчни за комфорта на закрито

• 4 основни нива:

o Подобрете качеството на въздуха в помещенията: отстранете емисиите на замърсители при източника, като изберете правилните материали, приложете стратегия за вентилация, поддържайте нива на влажност между 30-60%

o По-добра акустика: при проектирането на сградата обърнете внимание на шумоизолацията и абсорбцията.

o По-добър топлинен комфорт: проектиране за комфорт както на сградата (обвивка, конструкция, обслужване), така и на ландшафта (наличие на растителност и водни елементи), като се вземат предвид специфичните за обекта условия

o По-добър визуален комфорт: достъп до дневна светлина с добро разпределение на светлината вътре

КАК ДОПРИНАСЯМЕ

Предлагат се решения на Saint-Gobain за предприемане на действия срещу тези условия

Здраве и безопасност на строителите: продукти със специфични свойства по време на монтажа (безпрахови или слабо прашни, меки на допир, недразнещи,...), неопасни отпадъци, леки материали, лесни за работа продукти

Качество на въздуха в помещенията: продукти за пречистване на въздуха в помещенията чрез отстраняване на определени летливи органични съединения (формалдехид), продукти с ниски емисии, сертифицирани, решения за оптимална въздухонепроницаемост, решения, допринасящи за работата на вентилационните системи

По-добра акустика: изолационни решения, абсорбиращи звука тавани и панели, шумоизолиращи стъкла, ...

По-добър топлинен комфорт: изолация, иновативни мембрани, остъкляване, вентилирани тавани, ...

Визуален комфорт: прозрачни продукти, позволяващи достъп до дневна светлина, непрозрачни интериорни продукти, които допринасят за разпределението на дневната светлина