Hero Image
Image
Зелена сграда
2 минути мин.

По-добра икономическа стойност

Публикувана на 30.01.2023 - Редактирана на 31.05.2023

Знаете ли че?

6%

Дял на експлоатацията и поддръжката в общите разходи за сграда за 30 години

70%

Ръст на градското население до 2050 г

 • Увеличаването на броя на населението и урбанизацията в света: нарастващ темп на строителство, необходимост от възможност за адаптиране и бързо изграждане, за да отговори на нуждите
 • Цената е движеща сила на всички етапи от жизнения цикъл на сградата
 • В Saint-Gobain: искаме да предоставим решения, които да помогнат на заинтересованите страни на всички етапи

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

 • 7-15% от общата стойност на сградата са разходи на архитекти във фаза проектиране
 • Преди да завърши строителството, трябва да оптимизирате процеса
 • 3 основни момента:
 1. Ефективност на етапа на проектиране на сградата: предоставяне на решения, услуги и документи за улесняване на работата на различните заинтересовани страни в концепцията за нова сграда
 2. Ефективност на строителния процес: позволява по-бързо завършване на строителството, чрез по-добро управление на място, съответствие със стандартите и техническо одобрение
 3. Оптимизирани разходи за монтаж: намалено време за монтаж, по-малко аксесоари, решения, по-лесни за инсталиране и адаптиране към реалната конфигурация на работната площадка

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ

 • 3 основни фактора:
  • Оптимизирайте оперативните разходи: ограничете въздействието на външни негативни инциденти чрез увеличаване на защитата и ранното откриване на събития, проектиране на сгради, лесни за ремонт, използване на лесни за поддръжка решения
  • Ефективност в края на експлоатационния живот на сградата: оптимизиране на разрушаването и деконструкцията, възможност за повторна употреба на строителни части, минимизиране на депонирането и други разходи за изхвърляне
  • Повишена стойност на имота: от етапа на проектиране предпочитайте трайна конструкция с ниска консумация на енергия, ниска поддръжка и лесно обновяване

КАК ДОПРИНАСЯМЕ

Решенията на Saint-Gobain са налични за предприемане на действия на всички етапи от жизнения цикъл:

Етап на проектиране: инструменти и документи за подпомагане на дизайнерите, BIM обекти

Етап на строителство: олекотени строителни системи, изнесено производство, логистични услуги

Етап на работа: безопасни решения, лесни за поддръжка, дълготрайни решения

Край на експлоатационния живот: решения, лесни за деконструиране, демонтиране или рециклиране; услуги по рециклиране