5 min

Как да разчитаме характеристиките на гипскартонени плоскости според стандарта БДС EN 520:2004

Posted on 01.04.2022 - updated on: 05.01.2023
характеристики на гипскартонени плоскости

Вид и предназначение на гипскартонените плоскости

Съвременните системи за сухо строителство включват различни по вид и предназначение плоскости. Стандартните за всички „бял“, „зелен“ и „червен картон“ са заменени от плоскости, специално разработени за помещения с повишена влага или пък такива с увеличена повърхностна якост. Различните видове плоскости с различни харектеристики имат определен тип обозначение с букви според стандарта за гипскартонени плоскости БДС EN 520:2004. Иновативните плоскости съчетават повече от един тип обозначение, но какво всъщност означва всеки тип и как да се ориентираме коя е подходящата плоскост за нас?

Типове плоскости

Тип А (стандартни плоскости)

Гипскартон с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификация тези плоскости са обозначени с тип А.

В тази категория влизат всички размери стандартен гипскартон, подходящ за преградни стени, предстенни обшивки и тавани в помещения, които нямат специфични изисквания.

Rigips PRO RB (A) 12,5mm Standard plasterboard

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Product type A MSZ EN 520:2004+A1:2009
Reaction to fire A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Nominal thickness 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Density >600 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Thermal conductivity 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Water vapour diffusion resistance factor µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength (longitudinal) min. 550 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength (transverse) min. 210 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Shear strength 610 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substance NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Total water absorption NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Impact resistance NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Fire resistance
*Airborne sound insulation

 

Тип D (гипскартон с контролирана плътност)

Тези плоскости имат контролирана плътност с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Това позволява да се получи подобрена производителност в определени приложения. За целите на идентификацията те са обозначени с тип D.

 

Тип F (гипскартон с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура)

Плоскости с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Тези плоскости имат минерални влакна и / или други добавки в гипсовата сърцевина за подобряване на сцеплението на сърцевината при високи температури. За целите на идентификацията те са обозначени с тип F.

Тип R (гипскартон с повишена якост)

Това са плоскости за специални приложения, където се изисква по-голяма якост. Те имат увеличени както надлъжни, така и напречни натоварвания на скъсване. Върху повърхността им могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификацията са обозначени с тип R.

Rigips PRO RF (DF) 12,5 mm Fire resistant plasterboard

Declared performance
Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Product type DF MSZ EN 520:2004+A1:2009
Reaction to fire A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Nominal thickness 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Density >800 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Thermal conductivity 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Water vapour diffusion resistance factor µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength (longitudinal) min. 550 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength (transverse) min. 210 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Shear strength 731 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substance NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Total water absorption NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Impact resistance NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Fire resistance
Airborne sound insulation

 

Plasterboard types

Типове плоскости 2

Тип I (гипскартон с повишена здравина на повърхността)

Тези плоскости се използват за приложения, при които се изисква по-висока здравина на повърхността. Те имат повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентифицирането им са обозначени с тип I.

 

Тип H (гипскартон с намалена степен на поглъщане на вода)

Плоскости, които имат добавки за намаляване на степента на абсорбация на вода. Те могат да бъдат подходящи за специални приложения, при които се изискват намалени свойства на абсорбция на вода, за да се подобрят характеристиките на плоскостта. За целите на идентификацията тези плоскости са обозначени с тип H1, H2 и H3, указващ различните характеристики на водопоглъщане. H1 е с най-малко водопоглъщане.

Ето пример за вид плоскост, съчетаваща в себе си повече от една характеристика. Rigips Habito H Hydro PRO (DFRIH1)12,5 mm, е едновременно плоскост с контролирана плътност, с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура, с повишена якост, повишена здравина на повърхността и най-ниско водопоглъщане.

 

Rigips Habito H Hydro PRO (DFRIH1)12,5 mm Controlled density fire resistant impregnated board with enhanced strenght and improved surface hardness

 

Declared performance
Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Product type DFRIH1 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Reaction to fire A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Nominal thickness 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Density >920 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Thermal conductivity 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Water vapour diffusion resistance factor µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength (longitudinal) min. 1000 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength (transverse) min. 500 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Shear strength 995 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substance NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Total water absorption <5 % MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Impact resistance See system documentation of the manufacturer MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Fire resistance
*Airborne sound insulation

 

Plasterboard types

Типове плоскости

Съществуват и плоскости, които излизат извън стандарта БДС EN 520:2004 и се сертифицират пo БДС EN 15283.