5 минути мин.

Как да разчитаме характеристиките на гипскартонени плоскости според стандарта БДС EN 520:2004

характеристики на гипскартонени плоскости

Вид и предназначение на гипскартонените плоскости

Съвременните системи за сухо строителство включват различни по вид и предназначение плоскости. Стандартните за всички „бял“, „зелен“ и „червен картон“ са заменени от плоскости, специално разработени за помещения с повишена влага или пък такива с увеличена повърхностна якост. Различните видове плоскости с различни харектеристики имат определен тип обозначение с букви според стандарта за гипскартонени плоскости БДС EN 520:2004. Иновативните плоскости съчетават повече от един тип обозначение, но какво всъщност означва всеки тип и как да се ориентираме коя е подходящата плоскост за нас?

Типове плоскости

Тип А (стандартни плоскости)

Гипскартон с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификация тези плоскости са обозначени с тип А.

В тази категория влизат всички размери стандартен гипскартон, подходящ за преградни стени, предстенни обшивки и тавани в помещения, които нямат специфични изисквания.

Rigips PRO RB (A) 12,5mm Стандартни плоскости

Характеристики Стойности Хармонизирана техническа спецификация
Вид на продукта A MSZ EN 520:2004+A1:2009
Реакция на огън A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Дебелина 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Плътност >600 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Топлопроводимост 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Фактор на съпротивление на дифузия на водни пари µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на огъване (надлъжно) min. 550 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на огъване (напречно) min. 210 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на срязване 610 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Опасно вещество NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Пълна водопоглъщаемост NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
* Устойчивост на удар NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Пожароустойчивост
* Изолация на въздушен шум

 

Тип D (гипскартон с контролирана плътност)

Тези плоскости имат контролирана плътност с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Това позволява да се получи подобрена производителност в определени приложения. За целите на идентификацията те са обозначени с тип D.

 

Тип F (гипскартон с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура)

Плоскости с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Тези плоскости имат минерални влакна и / или други добавки в гипсовата сърцевина за подобряване на сцеплението на сърцевината при високи температури. За целите на идентификацията те са обозначени с тип F.

Тип R (гипскартон с повишена якост)

Това са плоскости за специални приложения, където се изисква по-голяма якост. Те имат увеличени както надлъжни, така и напречни натоварвания на скъсване. Върху повърхността им могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификацията са обозначени с тип R.

Rigips PRO RF (DF) 12,5 mm Гипсови плоскости за пожарозащита

Declared performance
Характеристики Стойности Хармонизирана техническа спецификация
Вид на продукта DF MSZ EN 520:2004+A1:2009
Реакция на огън A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Дебелина 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Плътност >800 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Топлопроводимост 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Фактор на съпротивление на дифузия на водни пари µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на огъване (надлъжно) min. 550 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на огъване (напречно) min. 210 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на срязване 731 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Опасно вещество NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Пълна водопоглъщаемост NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
* Устойчивост на удар NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Пожароустойчивост
* Изолация на въздушен шум

 

Plasterboard types

Специални плоскости

Тип I (гипскартон с повишена здравина на повърхността)

Тези плоскости се използват за приложения, при които се изисква по-висока здравина на повърхността. Те имат повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентифицирането им са обозначени с тип I.

 

Тип H (гипскартон с намалена степен на поглъщане на вода)

Плоскости, които имат добавки за намаляване на степента на абсорбация на вода. Те могат да бъдат подходящи за специални приложения, при които се изискват намалени свойства на абсорбция на вода, за да се подобрят характеристиките на плоскостта. За целите на идентификацията тези плоскости са обозначени с тип H1, H2 и H3, указващ различните характеристики на водопоглъщане. H1 е с най-малко водопоглъщане.

Ето пример за вид плоскост, съчетаваща в себе си повече от една характеристика. Rigips Habito H Hydro PRO (DFRIH1)12,5 mm, е едновременно плоскост с контролирана плътност, с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура, с повишена якост, повишена здравина на повърхността и най-ниско водопоглъщане.

 

Rigips Habito H Hydro PRO (DFRIH1)12,5 mm Controlled density fire resistant impregnated board with enhanced strenght and improved surface hardness

 

Declared performance
Характеристики Стойности Хармонизирана техническа спецификация
Вид на продукта DFRIH1 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Реакция на огън A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Дебелина 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Плътност >920 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Топлопроводимост 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Фактор на съпротивление на дифузия на водни пари µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на огъване (надлъжно) min. 1000 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на огъване (напречно) min. 500 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на срязване 995 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Опасно вещество NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Пълна водопоглъщаемост <5 % MSZ EN 520:2004+A1:2009
* Устойчивост на удар Вижте системната документация на производителя MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Пожароустойчивост
* Изолация на въздушен шум

 

Plasterboard types

Плоскости извън стандартите

Съществуват и плоскости, които излизат извън стандарта БДС EN 520:2004 и се сертифицират пo БДС EN 15283.