Rigips® Blue Acoustic RF (DF) 12.5

Пожароустойчива плоскост с подобрени звукоизолационни качества
Научете повече
Read less
Акустични системи
Пожарозащита

Плоскостите Rigips® Blue Acoustic имат гипсова сърцевина с повишена плътност, допълнително обработена за по-добри звукоизолационни

качества. Крайният резултат е плоскост с повишени звукоизолационни качества.

Rigips® Blue Acoustic намалява с 60% звуковия дискомфорт

Замяната на стандартните гипскартонени плоскости с Rigips® Blue Acoustic в една стандартна преградна стена от гипскартон с конструкция от профили Rigiprofil CW/UW75 увеличава нейните звукоизолационни качества с 4 dB.

Blue acoustic

Звукоизолационни плоскости Blue Acoustic RF са отлично решение за преградни стени с високи звукоизолационни и пожарозащитни качества и малка дебелина.

Препоръчани области на приложение:

  • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в нови жилищни сгради;
  • преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани при ремонт и преустройство на съществуващи жилищни сгради;
  • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в хотели, болници, учебни заведения;
  • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в обществени сгради с концентрация на хора и високи нива на шум, като търговски обекти, спортни зали и др.

Съществени показатели

Стойност

Хармонизирана техническа спецификация

Тип продукт

DF

EN 520

Клас реакция на огън

A2-s1,d0

EN 520

Номинална дебелина

12.5 mm

EN 520

Плътност

>920 kg/m3

EN 520

Топлопроводимост

0.25 W/mK

EN 520

Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ

6-10

EN 520

Общо водопоглъщане

˂10

EN 520

Документи

Select all
Каталог
Декларация за екпл. показатели (DoP)