Rigips® Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) 12.5

Пожароустойчива и импрегнирана плоскост с подобрени звукоизолационни качества
Научете повече
Read less
Акустични системи
Пожарозащита

Плоскостите Rigips® Blue Acoustic имат гипсова сърцевина с повишена плътност, допълнително обработена за по-добри звукоизолационни

качества. Крайният резултат е плоскост с повишени звукоизолационни качества.

Rigips® Blue Acoustic намалява с 60% звуковия дискомфорт

Замяната на стандартните гипскартонени плоскости с Rigips® Blue Acoustic в една стандартна преградна стена от гипскартон с конструкция от профили Rigiprofil CW/UW75 увеличава нейните звукоизолационни качества с 4 dB.

Blue acoustic

Blue Acoustic 2.0 RFI имат същите звукоизолационни и пожарозащитни качества като Blue Acoustic RF, но са с повишена влагоустойчивост (тип H2), което ги прави подходящи за помещения с висока влажност, например бани.

Препоръчани области на приложение:

  • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в бани в нови жилищни сгради;
  • преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани при ремонт и преустройство на бани съществуващи жилищни сгради;
  • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в бани, кухни и санитарни помещения на хотели, болници, учебни заведения;
  • санитарни помещения на обществени заведения и търговски сгради.

Съществени показатели

Стойност

Хармонизирана техническа спецификация

Тип продукт

DFH2 – 12,5

EN 520

Клас реакция на огън

A2-s1,d0

EN 520

Номинална дебелина

12.5 mm

EN 520

Плътност

>920 kg/m3

EN 520

Топлопроводимост

0.25 W/mK

EN 520

Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ

6-10

EN 520

Общо водопоглъщане

˂10

EN 520

Документи

Select all
Каталог
Декларация за екпл. показатели (DoP)
Технически лист на продукта