Rigips Igniver – гипсова мазилка за пожарозащита

Rigips Igniver е машинна пожарозащитна мазилка на гипсова основа за пожарозащита на строителни конструкции.
Научете повече
Read less
Машинно полагане
Пожарозащита
Ръчно полагане

Igniver ® е мазилка на основата на гипс, вермикулит и специални добавки, предназначена да осигурява защита на метални структури от огън в продължение на 15 до 180 минути, както и за защита на конструктивни елементи от армирана циментова замазка и профилирана ламарина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на метални структури, които не са изложени на външни атмосферни въздействия, като например:

  • Греди
  • Колони
  • Подпори
  • Покривни панели

Пожарозащита на конструктивни елементи от армирана циментова замазка и профилирана ламарина.

ПОЛАГАНЕ

• Мазилката се полага мокра, с помощта на машина

  • Повърхността, която ще бъде измазана, трябва да се почисти от прах, масла и ръжда.
  • Повърхността на мазилката може да бъде гладка или грапава и позволява последващо боядисване.
  • Не е необходимо използването на метална армираща мрежа
  • Препоръчва се за използване в закрити помещения. На открито издържа ограничено време.
  • Препоръчителна температура на полагане от 5° до 40°

НОРМАТИВНА УРЕДБА

БДС ENV 13381-4:2003. Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 4: Защита, прилагана към елементи от стомана.

БДС ENV 13381-5:2003. Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 5: Защита, прилагана към елементи от бетон и профилиран стоманен лист.

 

 

Технически показатели

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Реакция на огън

А1

Топлопроводимост

0.22 W/mK

Якост на огъване     

1 N/mm2

Якост на натиск

2 N/mm2

Среден разход

7 kg/cm на m2

Якост на прилепване

0,20 N/mm2

PH

12

Документи

Select all
Декларация за екпл. показатели (DoP)
EPD
Каталог
Технически лист на продукта