OWAcoustic Smart

NEW Sandila/N smart

Минерал-фазерни пана с перфорация
Научете повече
Read less
Акустични системи

Паната New Sandila/N smart са икономично решение с много добри акустични показатели благодарение на фината, почти невидима перфорация.

 

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

На дупки/перфорирани

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.55

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.60

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 29 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 31 dB

Влагоустойчивост

до 90 % RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.55, NRC = 0.60

Пожароустойчивост

до REI 120 (EN 13501-2)

 

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = 0.55 / NRC = 0.60