OWAcoustic Premium

Sinfonia black

Минерал-фазерни пана с наситена черна повърхност
Научете повече
Read less
Акустични системи

Паната OWA Sinfonia Black имат много високи акустични показатели и наситено черна повърхност (близка до RAL 9004). Отлично решение за кино зали, търговси обекти, дискотеки и други помещения с високи акустични изисквания.

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

С воал

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.85

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.80

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 28 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 30 dB

Влагоустойчивост

до 95% RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.85, NRC = 0.80

Пожароустойчивост

до REI 60 (EN 13501-2)

 

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = 0.85 / NRC = 0.80