OWAcoustic Premium

Plain

Минерал-фазерни пана с боядисана гладка повърхност с много висока светлоотразителност
Научете повече
Read less
Акустични системи

Паната OWA Plain имат боядисана гладка повърхност с много висока светлоотразителност. Подходящи са за зони, изискващи таван със звукоотразяващи качества.

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

Неперфорирани

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.15

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.15

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 35 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 37 dB

Влагоустойчивост

до 95% RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.15, NRC = 0.15

Пожароустойчивост

до REI 180 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = 0.15 / NRC = 0.15