OWAcoustic Premium

Ocean

Минерал-фазерни пана с най-високи акустични показатели
Научете повече
Read less
Акустични системи

Паната OWA Ocean имат най-високите акустични показатели и запазват качествата си дори при екстремни нива на влажност. Подходящи са за басейни, спортни зали, съблекални и всички видове помещения с висока влажност и хигиенни изсквания.

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

Покрити с воал

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.95

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.95

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 28 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 30 dB

Влагоустойчивост

до 100% RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.95, NRC = 0.95

Пожароустойчивост

до REI 60 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД. ства и надлъжната звукоизолация на окаче

Технически показатели

αw = 0.95 / NRC = 0.95