OWAcoustic Premium

NEW Sandila NRC

Минерал-фазерни пана с фина структурирана повърхност
Научете повече
Read less
Акустични системи

Панелите NEW Sandila NRC имат фина структурирана повърхност и сравнително едра перфорация за повишено звукопоглъщане.

 

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

На дупки/перфорирани

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.65

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.75

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 31 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 33 dB

Влагоустойчивост

до 95 % RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.65, NRC = 0.75

Пожароустойчивост

до REI 180 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

 

Технически показатели

αw = 0.65 / NRC = 0.75