OWAcoustic Premium

Multi Alpha

Минерал-фазерни пана с високи нива на звукопоглъщане
Научете повече
Read less
Акустични системи

Вариантът Multi Alpha на популярните пана Constellation има боядисана лицева повърхност и високи нива на звукопоглъщане.

 

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

На дупки/перфорирани

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.90

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.90

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 30 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 32 dB

Влагоустойчивост

до 95 % RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.90, NRC = 0.90

Пожароустойчивост

до REI 60 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = 0.90 / NRC = 0.90