OWAcoustic Premium

Mavroc Constellation

Минерал-фазерни пана за среда с много висока влажнаст и външно приложение
Научете повече
Read less
Акустични системи

Паната Mavroc Constellation са специално разработени за среда с много висока влажнаст, включително външни приложения. Паната запазват качествата си при относителна влажнаст до 95% и са особено подходящи за басейни. Налични с 3 различни повърхности.

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

На дупки/перфорирани

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.70

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.70

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 35 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 35 dB

Влагоустойчивост

до 95 % RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.70, NRC = 0.70

Пожароустойчивост

до REI 180 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = 0.70 / NRC = 0.70