OWAcoustic Premium

Brillianto A

Минерал-фазерни пана с лице от стъклофазерен воал
Научете повече
Read less
Акустични системи

Описание

αw = до 0.95 / NRC = до 0.95

Пано Brillianto A с лице от стъклофазерен воал, клас А звукопоглъщане.

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

Покрити с воал

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.95

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.95

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 28 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 30 dB

Влагоустойчивост

до 95 % RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0,95, NRC = 0,95

Пожароустойчивост

до REI 60 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = до 0.95 / NRC = до 0.95