Gyptone - Акустични растерни тавани от гипсокартон с технология Activ'Air ®

Gyptone BIG Quattro 44

Акустични гипсови тавани с квадратна перфорация
Read more
Read less
Акустични системи

Описание

Подобрява акустиката в помещенията

Gyptone BIG Quattro 44 са перфорирани гипсови тавани, осигуряващи оптимален акустичен комфорт и естетически дизайн на интериора. Благодарение на многобройните възможности е лесно да бъдат изградени тавани, които максимално да съответстват на дизайна и предназначението на стаята. Следователно таванът играе важна роля за интериорния дизайн на едно помещение. Всички тавани Gyptone осигуряват ефективно звукопоглъщане, което позволява създаването на оптимална акустична среда в помещението.

Акустични свойства

Всички перфорирани тавани Gyptone са каширани с акустучен воал от обратната страна, което допринася за тяхното ефективно звукопоглъщащо действие.

Влажност

Продуктите Gyptone са подходящи за помещения, в които влажността не надвишава 70% за продължителни периоди от време.

Товароносимост

Паната Gyptone позволяват директен монтаж на осветителни тела, високоговорители, вентилационни отвори и др. Както плътните, така и перфорираните гипсови пана са много здрави и имат значително по-голяма товароносимост от повечето окачени тавани.

Реакция на огън

Всички таванни пана Gyptone са маркирани със знака CE, съответстващ на EN 14190 “Продукти от гипскартон, произведени чрез рециклиране”. Това означава, че тези продукти са изпитани за реакция на огън и покриват всички Европейски изисквания.

Технически показатели

Характеристики:

Размер на перфорацията: 12x12mm

Отстояние между отворите: 25mm

Площ на перфорацията: 19%

Размер: 1200x2400mm

Дебелина: 12.5mm