Finetta

Минерал-фазерни пана с фина перфорация
Научете повече
Read less
Акустични системи

Паната Finetta имат средно фина структурирана боядисана повърхност с фина перфорация. Добри акустични показатели, изпитани като част от системи за пожарозащита.

Характеристики

 

Категория

Минерал-фазерни акустични пана

Повърхност

На дупки/перфорирани

Коефициент на звукопоглъщане (αw)

0.70

Коефициент на намаляване на шума (NRC)

0.70

Коефициент на намаляване на звукопреминаването Dn,f,w*

до 33 dB

Коефициент на намаляване на звукопреминаването CAC*

до 33 dB

Влагоустойчивост

до 95 % RH, краткотрайно

Звукопоглъщане

αw = 0.70, NRC = 0.70

Пожароустойчивост

до REI 180 (EN 13501-2)

*Пожарозащитните качества и надлъжната звукоизолация на окачените тавани са системни показатели и зависят от конкретната система. За повече информация моля обърнете се към представителя на OWA за България Сен-Гобен България ЕООД.

Технически показатели

αw = 0.70 / NRC = 0.70