Marketing description

Лека преградна стена с профилна конструкция CW 50 и UW 50 и плоскост от гипскартон Rigips PRO 12,5 mm

Документи

Select all
Декларация за екпл. показатели (DoP)
Инф. лист за безопасност
Технически лист на продукта