Marketing description

Преградна стена на конструкция от профили CW 50 и UW 50 с единична облицовка от гипсокартон RIGIPS PRO с дебелина 12,5 mm или 15 mm

Документи

Select all
Брошура
Декларация за екпл. показатели (DoP)
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Декларация за екпл. показатели (DoP)
Декларация за екпл. показатели (DoP)
Инф. лист за безопасност
Технически лист на продукта