Marketing description

Преградна стена на конструкция от профили CW 50 и UW 50 с единична облицовка от гипсокартон RIGIPS PRO с дебелина 12,5 mm или 15 mm

Документи

Брошура