Пожарозащита

Пожароустойчивост на конструкции и строителни плоскости Rigips

Пожарозащитата е едно от най-важните свойства на строителните конструкции. Системите за сухо строителство на Rigips могат да се използват за противопожарна защита на различни видове сгради. При използване на посочените в техническата документация материали и спазване на технологичните изисквания и показатели на Rigips, е възможно да се постигне пожароустойчивост от 15 до 180 минути.

По отношение на пожароустойчивостта на строителните конструкции на сградата и нейното оборудване трябва да осигуряват:

 • товароносимост за посочения в проекта период;
 • ограничаване разпространението на огън и дим в сградата;
 • ограничаване на разпространението на пожар към съседни сгради;
 • възможността за евакуация на хора от сградата;
 • безопасност на службите за спешна помощ.

Пожароустойчивост на сградата

Fire resistance is a measure of the life of a building in the event of a fire. The measure of fire resistance is the time (in minutes) from the first contact of the system with fire until it reaches one of the three limiting criteria:

 • издръжливост и стабилност - R;
 • цялост - Е;
 • топлоизолационни свойства - I.
Rigips пожарозащита

Маркировка за пожарозащита

Изпълнението на индивидуалните критерии за пожарозащита се обозначава със следните букви, които се допълват от времето в минути, през което са изпълнени.

Символ

Критерии

Evaluated parameters of fire resistance

R

издръжливост, да се поддържа носеща способност през целия период на огнеустойчивост

 • скорост на нарастване на деформацията
 • максимална деформация

E

цялост, способността на конструкцията да предотвратява проникването на огън

 • постоянно изгаряне
 • образуване на пукнатини и фуги

I

изолация, способността на конструкцията да предотвратява преноса на топлина

 • средната температура (повишение на средната температура от началото на изпитването) не трябва да бъде по-висока от 140 °C
 • максималната температура (повишение на максималната температура от началото на изпитването) не трябва да бъде по-висока от 180 °C

W

радиация, способността на конструкцията да ограничава интензивността на топлинното излъчване от неотопляема повърхност

 • максималният интензитет на топлинно излъчване от неотопляемата повърхност на вратите, фасадите и окачените стени не трябва да надвишава 15 kW/m2

 

Европейски класове за реакция на огън

Класът за реакция на огън характеризира поведението на продукта в началните етапи на развитие на пожара. Всички строителни материали са разделени на 7 класа, наричани още еврокласове. Това разделение е създадено в съответствие със стандарта EN 13501-1.

Например нашата гипскартонена плоскост за пожарозащита е класифицирана като A2-s1, d0.

Европейски класове за реакция при пожар:

A1 - няма принос към пожар (негорими)

A2 - незначителен принос към пожара (негорими)

B - много ограничен принос към пожара (трудно горими)

C - в условията на началната фаза на пожара разпространението на огъня е силно ограничено, както и разпространението на енергия и запалимостта също е ограничено

D - в условията на началния етап на пожара разпространението на огъня е ограничено и разпространението на енергия и запалимост е приемливо

E - в случай на много малък пожар, реакцията на огън е приемлива (запалимост, разпространение на огъня)

F - няма изисквания при реакция на огън

S - ниво на димни емисии:

1 - без/ниско ниво на дим

2 - средно ниво на дим

3 - високо ниво на дим

d - капене от материала по време на пожар:

0 - няма капки

1 - бавно капене

3 - високо капене

Използването на материали от най-високи класове спомага за подобряване на пожарната безопасност на сградата.

 

Какви продукти да изберете?