6 минути мин.

Комфортни и устойчиви сгради, създадени на принципите на Saint-Gobain Multi Comfort, част 1

Публикувана на 01.12.2023 - Редактирана на 01.12.2023

Сградите MULTI COMFORT са проектирани да осигуряват комфорт и безопасност, като в същото време отговарят на предизвикателствата за устойчиво строителство и ефективно управление на ресурсите, изцяло съобразени с максималната защита и опазване на околната среда. Те използват по-малко енергия и ресурси и генерират по-малко замърсяване и отпадъци.

Концепцията за Мулти Комфорт съчетава в себе си оптимална интериорна среда, осигуряваща необходимото ниво на свеж въздух, както и топлинен, визуален и акустичен комфорт.

Multi-comfort

Изменението на климата е факт и всички ние трябва да направим повече, за да спрем или поне да забавим този процес. Особено когато става въпрос за сградите, които използваме ежедневно. В резултат на урбанизацията въздействието на човешките дейности върху околната среда непрекъснато се увеличава. В индустриализираните страни сградите вече изразходват 40% от нашето потребление на енергия – най-вече за осигуряване на отопление или охлаждане. Голяма част от тази енергия се губи поради неефективни системи или неоптимизирано проектиране на сгради. Крайният резултат е, че ако не променим навиците си на строителство, потреблението на енергия и свързаните с него действия, изменението на климата ще продължи да намалява качеството и продължителността на нашия живот.

 

Дизайнерите и архитектите обикновено работят с цел да проектират ниско енергийни и екологични сгради и къщи. Устойчивото строителство се стреми да използва енергийно ефективни строителни материали и да отчита пространството, което заема. Например ориентиране на сградата или къщата по начин, който да ни позволи да използваме слънчевия достъп. Този екологичен подход спомага и за повишаване на комфорта на обитателите, например, с по-добро качество и температура на въздуха в помещенията.

 

Изготвяне на по-устойчив подход за строителството.

За да се посрещнат тези предизвикателства, свързани с енергията, климата и ресурсите, по-високата ефективност на сградите може да има огромно значение.

 

Сградата Мулти Комфорт обикновено е проектирана да има намален екологичен отпечатък. Тя консумира по-малко енергия и ресурси, генерира по-малко замърсяване и отпадъци през целия си жизнен цикъл. Устойчивото изграждане в дългосрочен план е жизненоважно изискване на стандартния дизайн Мулти Комфорт. Това налага сградата да отговаря на най-високите стандарти по отношение на енергийната ефективност и да бъде изградена с най-устойчивите материали. Всички строителни продукти, разработени от Saint-Gobain, са преминали през тази екологична оценка на жизнения цикъл.

 

 

Грижа за здравето и комфорта с устойчиво строителство.

Архитектите и инженерите все повече се фокусират върху въпроса как да се постигне здравословна вътрешна среда, която да допринася за качеството на нашия на живот. Взаимоотношенията между благосъстоянието и затворената среда са сложни – и досега до голяма степен те се разглеждат като индивидуален въпрос. Холистичният подход към комфорта, създаван от сградите, е пътят напред. И това е възможно благодарение на съвременните сложни симулационни модели. Като обмисляме внимателно всички области на комфорт, които една сграда може и трябва да осигури, ние можем да подобрим благосъстоянието на хората в сградите – независимо от функцията на сградата и разположението й в света. Комфорта във всяка сграда изисква да се вземат предвид най-малко три измерения, съчетаващи качествени и количествени аспекти:

 

  • Оценка на потребителя;
  • Качество на вътрешната среда;
  • Изпълнение на обшивката на сградата.
  • Устойчивост и на най-добрите решения.

Когато става въпрос за избор на най-доброто възможно решение за всеки проект, знанието е от ключово значение. Това е мястото, където опитът на Saint-Gobain може да направи съществена разлика за вашия проект.

Multi-comfort

Сградите МУЛТИ КОМФОРТ поддържат оптимална температура, използвайки много малко енергия. Те не са нито прекалено горещи, нито прекалено студени – за да можем да работим и живеем в тях комфортно.

Какво е топлинен комфорт.

Най-често използваното определение за топлинен комфорт според Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация (Ashrae) е „Това състояние на ума, което изразява удовлетворение от топлинната среда и се оценява чрез субективна оценка“. Въпреки че топлинната чувствителност варира според индивидуално възприятие, възрастта, пол, облекло, дейност, културни навици и т.н., основните принципи на топлинния комфорт са до голяма степен универсални.

 

Топлинният комфорт се преживява чрез редица съзнателни взаимодействия между три лични критерии и фактори на околната среда:

 

Физиологични: начинът, по който нашите органи работят и взаимодействат с нашата околна среда;

Физически: основните параметри на околната среда (температура на въздуха, влажност на въздуха, движение на въздуха, температура на повърхността на помещението);

Социално-психологически: начинът, по който се чувстваме като цяло (например, ако сме уморени, стресирани, щастливи …) и вида на социалната среда, в която живеем.

Знаете ли че?

Студеният дом е вреден за вашето здраве и увеличава риска от сърдечно-съдови, респираторни и ревматоидни заболявания, както и влошаване на психичното здраве.

 

Кои са факторите, които оказват влияние върху нашия топлинен комфорт?

Една балансирана топлинна среда е от съществено значение за комфорта. Концентрацията, сръчността и неприятни инциденти често са повлияни от прекомерно високи или ниски температури. Температурата и относителната влажност в помещенията определят условията на цялостен комфорт, в зависимост от това какво носим и какво правим. Нашите тела са чувствителни дори към малки промени, например към фактори като скорост на въздуха и температурен градиент. Въздействието на местните елементи на дискомфорт трябва да бъде сведено до минимум, за да можем напълно да се наслаждаваме на пространството и да функционираме комфортно, каквото и да правим.

Multi-comfort 3

Термалният комфорт се определя от:

 

  • Температура на въздуха;
  • Температура на повърхностите;
  • Влажност;
  • Липса на въздушни течения.

Сградите МУЛТИ КОМФОРТ трябва да поддържат идеалната вътрешна температура през цялата година, като използват много малко енергия, имат стени, които са приятни за докосване или облягане, независимо от метеорологичните условия извън сградата и нямат въздушни течения дори на пода.

 

Как да проектираме топлинен комфорт.

Ключовите фактори за топлинен комфорт включват:

 

1. Херметичност и вентилация.

 

Една херметична обшивка, заедно с естествена или механична вентилация, може да контролира вътрешната топлинна среда чрез управление на обмяната на въздух с външната среда.

 

2. Термална инерция.

 

Материалите, използвани за изграждане на сградата (изборът на тухли, камък или дърво например), оказват влияние върху това колко бързо се усещат промените в метеорологичните условия.

 

3. Получено количество слънчева топлина.

 

Чрез формата, ориентацията, броя и размерите на прозорците и способността на повърхностите да отразяват топлината, обшивката на сградата може да контролира количеството топлина от слънцето (слънчева енергия), което влиза в сградата.

 

4. Изолация.

 

Изолацията на сградната обшивка и използването на енергийно ефективни прозорци намалява загубата на топлина през зимата, и прегряването през лятото.

 

Продукти и решения за топлинен комфорт.

Saint-Gobain предлага няколко категории продукти, които имат пряко въздействие върху топлинния комфорт:

 

Остъкляване, което да спира или пропуска слънчевите лъчи в зависимост от климата.

Изолация за намаляване на топлинните загуби през зимата или прегряването през летните месеци.

Шпакловки и плоскости от гипскартон за подобряване на топлинния комфорт.

Интелигентни мембрани за подобряване на херметичността и управление на влагата.

Мазилки, които изолират и осигуряват защита срещу метеорологични условия.

В заключение: докато крайните температури могат да бъдат фатални, дори леките колебания могат да причинят дискомфорт – спалните могат да станат твърде горещи, за да се спи през нощта, офисите могат да бъдат твърде студени, за да се работи през деня, нашите крайници могат да се схванат от течения и т.н.