Специални винтове за монтаж на циментови плоскости към винтове 3.5 x 41 mm