Специални винтове за монтаж на циментови плоскости към винтове 3.5 x 25 mm