Rigips Rikombi Kontakt - грунд за бетон и гладки основи

Rigips Rikombi Kontakt е грунд, предназначен за грундиране на гладки повърхности преди полагане на вътрешни мазилки, с цел отлично прилепване на мазилката към основата.
Read more
Read less
Лесен за употреба
Ръчно полагане

Грунд за бетон и гладки основи. Предназначен за грундиране на гладки повърхности преди полагане на вътрешни мазилки, с цел отлично прилепване на мазилката към основата.

Приложение

  • Свързващ слой за мазилките Rigips и гипсовото лепило Rifix
  • По-здраво и равномерно прилепване на мазилките Rigips и гипсовото лепило Rifix към основата

Предимства

  • Гаранция за здраво прилепване на мазилката към основата
  • Изравняване абсорбцията на основата

Технически показатели

Разходна норма, покривност: около 300 g/m2