Нашият принос към изграждането на схеми за сертифициране

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СХЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ СГРАДИ?

 

Устойчивото строителство е основна тенденция в световен мащаб. Когато знаем, че сградите са отговорни за 39% от световните емисии на CO2, това наистина е правилният начин. Сертификатите на сградите са доказателство, че сградите са проектирани да намалят отпечатъка си върху планетата и да увеличат положителното въздействие върху хората. Най-известните са LEED и BREEAM, тъй като са международно признати.

КАК ДОПРИНАСЯМЕ

По време на процеса на сертифициране сградата се оценява по няколко категории: енергийна ефективност, подобряване качеството на живот, добро качество на въздуха в сградата и др.

За някои от тези категории избраните строителни материали могат да имат голямо влияние върху оценката на сградата. Ние в Saint-Gobain предлагаме много решения, които допринасят за сертифицирането на зелени сгради.

Открийте по-долу как можем да допринесем за сертифицирането по LEED и BREEAM.

Как да спечелите точки за сертифициране по LEED със Saint-Gobain?

LEED v4.1 категория

Нашият принос за кредитите по LEED

Възможни точки

Интегративен процес

Интегративен процес: благодарение на нашата експертиза в енергийната ефективност и моделиране

до 1 точка

Енергия и атмосфера

Оптимизирана енергийната ефективност: много от нашите решения, например нашите изолационни системи, допринасят за енергийната ефективност

до 18 точки

Материали и ресурси

Намаляване на въздействието на жизнения цикъл на сградата: непрекъснати иновации за по-устойчиви решения
Екологични продуктови декларации: достъпни за много от нашите решения
Набавяне на суровини: благодарение на повишеното рециклирано съдържание и отговорния добив на суровини
Състав на материалите: използване на материали с по-нисък отпечатък върху околната среда и които не съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство, над 0,1% в общото тегло
Управление на отпадъците от строителство и разрушаване: управление на отпадъци от строителство и унищожаване - нашите възможности за услуги за рециклиране на тавани, стъкло, гипсокартон или изолация

до 13 точки

Качество на средатата на закрито


Акустични характеристики: шумоизолацията и звукопоглъщането се осигуряват от нашите гипскартонени плоскости, тавани и изолационни решения
Ниско-емисионни материали: решения с минимизирана концентрация на химически замърсители
Топлинен комфорт: много от нашите решения подобряват топлинния комфорт (напр. изолация)
Визуален комфорт: освен останалите ни продукти, нашите стъкла значително подобряват достъпа до визуален комфорт

до 5 точки

Иновация


Иновация: изследванията и иновациите в зеленото строителство са в основата на нашата стратегия
 

up to 5 points

Как да спечелите BREEAM кредити със Saint-Gobain?

BREEAM категория

Нашият принос към случаите, касаещи BREEAM

Възможни кредити

Здраве & комфорт

Качество на въздуха в помещенията: нашите продукти са с ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и можем да осигурим специфични технологии за да намалим формалдехида, наличен във въздуха в помещенията.
Топлинен комфорт: оптимизиран благодарение на нашите високопроизводителни решения за топлоизолация (стъкла, изолация, плоскости от гипскартон, ...)
Акустични характеристики
Визуален комфорт

до 12 кредита

Енергия

Намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии: много от нашите решения носят висока енергийна ефективност (изолация, остъкляване)

до 15 кредита

Материали

Въздействие на жизнения цикъл: ние изследвахме и работим да намалим въздействието на нашите решения върху целия им жизнен цикъл в продължение на няколко години
Дизайн на издръжливост и устойчивост: нашите продукти притежават превъзходни нива на устойчивост на удар, за да предложат удължен живот на конструкциите

Отговорно снабдяване със строителни продукти: проверени от трети страни EPD са налични за много от нашите решения
Ефективност на материалите: използването на нашите модерни решения спомага за минимизиране на въздействието върху околната среда от използването на материали, без да прави компромис със структурната стабилност, издръжливостта или експлоатационния живот на сградата

до 12 кредита

Отпадъци

Управление на строителни отпадъци: нашите услуги за рециклиране на тавани, стъкло, изолация, гипс и т.н. ви помагат да намалите неизползваемите отпадъци от строителство и разрушаване

до 3 кредита

Иновация


Иновация: ние непрекъснато разработваме иновативни продукти за увеличаване на ползата за клиентите и намаляване на отпечатъка върху околната среда 

до 10 кредита